Işıl Model Cami Avizeleri

Düz prinç lama
Aşağı bakan aydınlatma

Düz veya kademeli